Tomas de Rat

De Ijzeren Vogel pagina 10

Deze bladzijde is ook helemaal hertekend vanaf nul, omdat het origineel zowel hopeloos handschrift als slordige tekeningen had, beide rechtstreeks in inkt (in feite was hij bijna volledig gevuld met onleesbare ‘tekst’, met slechts een paar tekeningen). Ik heb de scan niet bijgevoegd, maar aan de hand van de vorige voorbeelden kan u al raden hoe het eruitzag. In de remake heb ik geprobeerd de tekst te verkleinen zodat er meer ruimte was voor tekeningen, maar er is er nog steeds behoorlijk wat van. Ik heb de tekst ook ietwat gewijzigd om meer steek te doen houden.

Klik op de tekening om te wisselen tussen de originele Nederlandse tekst en een Engelse vertaling in een meer leesbaar lettertype.

Vorige
info
info
info
info
info
De Ijzeren Vogel, pagina 10
Volgende

Rij 1

Natuurlijk is Smuggler er niet ingeslaagd zo snel te ontsnappen, het is gewoon Tomas' vader die een grap met hem wil uithalen door een Smuggler-kostuum te gebruiken. Dit zou kunnen betekenen dat Smuggler zelf een dergelijk kostuum gebruikt om zwart te blijven.
Dit is de enige keer dat Tomas' vader optreedt in de strips. Het is onduidelijk wat zijn rol is in het universum, maar te oordelen aan het soort onderzoek dat hij gedaan heeft zou hij een detective of zo kunnen zijn.

Rijen 2-3

Wat hier gebeurt, is eigenlijk gewoon een samenvatting van het ganse verhaal. In een normale strip zou de auteur eerst het verhaal geschreven hebben en dan het getekend hebben. Hier heb ik eerst het verhaal getekend en dan neergeschreven, en gelukkig blijkt het steek te houden en zelfs een minieme graad van complexiteit te hebben.
Het meest netelige punt is dat de ijzeren vogel pas gestolen en vernield lijkt te zijn nadat smuggler gevangen genomen was. Dit zou impliceren dat er nog een tweede vijand is. Dit is echter niet het geval, en de verklaring is tijdgerelateerd. Blijkbaar had Tomas de vogel niet meer gebruikt sinds zijn laatste trip naar Brussel, en dit heeft Smuggler voldoende tijd gegeven om de vogel te stelen en te vernielen in Tomas' privé-hangar in New York. In geval Tomas de vogel sneller had willen gebruiken, had Smuggler het enorme monster achtergelaten in de basis, in de hoop dat het hem zou vertragen of zelfs doden. Na de vogel vernield te hebben, werd Smuggler blijkbaar ongeduldig en ging verder met zijn aanslagen.

De zuchtende papegaai is slechts een gimmick die ik toegevoegd heb om toe te geven dat er nogal wat tekst te lezen valt. In latere strips zou deze papegaai vaak “de vierde muur breken” door te verschijnen en idiote commentaar te geven over bepaalde aspecten van het verhaal. Dit is een idee dat ik een beetje gestolen heb van de Belgische stripreeks van Seron, ‘De Mini-Mensjes’. Achteraf gezien had ‘De Mini-Mensjes’ heel wat gemeen met mijn strips en zou het wel eens een grote bron van inspiratie geweest kunnen zijn.

Rij 4

Prikkies idee heeft een grappige bijklank moest u de andere strips gelezen hebben. Elke keer dat Tomas een reis maakt met een vliegtuig, stort het ofwel neer, ofwel loopt er iets anders grondig fout. Ik denk dat hij zelfs in een van de strips zegt: ik hoop dat dit voor een keer niet neerstort. Dit is waarom het een beetje belachelijk leek om een van de geplande strips volledig te doen focussen op een vliegtuigcrash. Om op te vallen tussen de andere strips zou het een verhaal nodig gehad hebben dat nog een paar grootteordes belachelijker was dan dat van ‘Snakes on a Plane’.

In de oorspronkelijke schetsen was Tomas' opmerking nog toepasselijker, want soms was er nog zo ongeveer een vierkante centimeter over voor de personages, dankzij de afgrijselijke rondkruipende mutante tekst die niet alleen onleesbaar was maar ook veel meer plaats innam dan strikt nodig.

Rij 5

Tomas' vader schijnt Smuggler uitvoerig ondervraagd te hebben om zulke gedetailleerde informatie te bekomen. Ofwel, als u een van die mensen bent die graag in complottheorieën gelooft die helemaal op niks slaan, misschien was Tomas' vader een handlanger van Smuggler en probeerde hij zijn eigen zoon te vermoorden!

Rijen 6-7

De vraag wat Smuggler zal doen wanneer hij weer op vrije voeten is, is nogal overbodig. We weten allemaal dat hij zijn pogingen zal hernemen om Tomas de lucht in te blazen!

Dit is dus het einde van het verhaal. Vergeet niet een kijkje te nemen op de achterflap.