Magische Jesmurva-cartoon

Zoals je ziet, verschijnt er een zwart-wit versie van de klassieke ‘Jesmurva’ Dirkjan-cartoon als je met de muis over onderstaande tekening beweegt (op touchscreens: raak de tekening aan, raak iets anders aan om het origineel terug te tonen). Als je echter eerst gedurende 20 seconden je ogen focust op het zwarte puntje in het midden van de vies ingekleurde versie, en dan pas de zwart-wit cartoon doet verschijnen, zal hij op magische wijze correct ingekleurd lijken — zolang je naar het zwarte puntje blijft kijken.
Jesmurva

Magic Jesmurva-cartoon

If you move the mouse over the picture above, a grayscale version of a famous ‘Dirkjan’ cartoon will appear (on touch screens: touch the image, touch something else to show the original again). However, if you first focus your eyes on the black dot in the middle of the wacky-coloured version during 20 seconds, and then make the grayscale cartoon show up, it will appear correctly coloured — as long as you keep on looking at the black dot.

(Cartoon uit ‘Dirkjan’ door Mark Retera)

Terug naar Lex' Kotnet.absurd pagina
Back to Lex' Kotnet.absurd page