De dt-quiz

Deze quiz is een illustratie bij de webpagina “Werkwoorden Vervoegen”. Vanzelfsprekend is goed kunnen scoren op deze kwis geen substituut voor het leren van de theorie op die pagina. Het is dus de bedoeling dat u eerst de uitleg leest en daarna deze kwis oplost om te zien wat ervan is blijven hangen.

Duid de juiste werkwoordsvorm aan in alle zinnen.

1. Deze quiz


met een zeer eenvoudige vraag.
Dit is echt wel de meest elementaire vervoeging, stam + t. Hopelijk heeft u hier al niet tegen gezondigd.
2. Ik


niet graag


Ook hier niets moeilijks: geen t bij ‘ik’, en geen ‘r’ in “t kofschip” dus een ‘d’ voor “gestoord”. Of: “ik stoorde”.
3. Guy


zo veel dat hij regelmatig op smalband gezet


Twee keer niets anders dan stam + t voor de doodgewone tegenwoordige tijd.
4. Wij rekenen erop dat dit bedrijf goede software


voor zijn klanten.
Nog eens een doodsimpele tegenwoordige tijd, dus stam + t.
5.


je niet van verlangen om die nieuwe film te zien?
Een geïnverteerde zin met ‘je’, dus geen t achter de stam.
6.


dat ticket maar goed bij, want je hebt het nog nodig.
Een bevel, dus geen toegevoegde ‘t’. Of het nu enkelvoud of meervoud is, maakt niet uit.
7. Het is


ik heb per ongeluk al mijn data“Gebeurd” is een identiek geval als “gestoord”, maar het Engelse leenwoord ‘deleten’ heeft ‘delete’ als stam. Omdat de laatste ‘e’ niet uitgesproken wordt, is de laatste medeklinker van de stam een ‘t’, dus volgens de regel van 't kofschip moet er nog een ‘t’ achter voor het voltooid deelwoord. In geval van twijfel zijn “uitgeveegd” of “gewist” prima alternatieven voor “gedeletet”!
8. Sofie


niet vaak genoeg, als haar computer nu
zal ze al haar werk kwijt zijn.
Veel mensen gaan hier wegens redenen die mij niet duidelijk zijn de vormen met “-ed” gekozen hebben, maar er is geen enkele regel die het toevoegen van ‘(e)d’ toelaat in de tegenwoordige tijd. Het is weer doodgewoon stam + t, dus ‘save’ + t en ‘crash’ + t.
9. De koers van de Dollar tegenover de Euro is zwaar


in de voorbije maanden.
Ik denk dat dit ondertussen al genoeg uitgelegd is :) (Zoniet: ik kelderde.)
10. Piet is streng


voor zijn slechte gedrag.
Ook hier gewoon een voltooid deelwoord waarbij de stam op ‘f’ eindigt, dus een ‘t’ als laatste letter (wat u ook gewoon hoort in “hij strafte”).
11. Chris heeft mij


met de vraag “Weet jij wie gisteren mijn foto'sOpnieuw niets moeilijks, behalve misschien de vreemd uitziende “deletete”. Nochtans is dit dezelfde uitleg als bij de zevende zin, maar dan voor verleden tijd.
12. Lolsmurf heeft alle smurfen gisteren een explosief cadeauOok al heeft u nooit smurfenstrips gelezen, toch zou het geen probleem mogen zijn om het werkwoord ‘smurfen’ te vervoegen. De laatste letter van de stam is een stemloze ‘f’, dus een ‘t’ gebruiken.
13.U deze balk even vast, terwijl ik er een bout in draai.
Dit kan verraderlijk zijn omdat het eigenlijk om een bevel gaat, maar omdat het als een vraag geformuleerd is moet er wel degelijk een ‘t’ achter de stam, alsof er staat “houdt u deze balk vast?” Een zuiver bevel was geweest “houd deze balk vast.”
14. Ge
het niet denken, maar ge


deze test feilloos oplossen!
Dit kon natuurlijk niet ontbreken! Bij de gij/ge vorm hoort altijd een ‘t’ (zelfs in de verleden tijd die ik u toch maar bespaard heb). Voor de extra ‘d’ in “zoudt” is er helaas geen ontkomen aan de onregelmatige vervoeging van ‘zullen’. Hopelijk helpt het zout en de peper om dit te onthouden.Nog steeds problemen met de vervoegingsregels? Lees de uitleg dan nog eens.

© Alexander Thomas, 2007-2021
Creative Commons Licentie
Deze quiz is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal Licentie. (In een notendop betekent dit dat deze quiz gekopieerd mag worden zolang de naam van de auteur zichtbaar vermeld blijft.)